ویدیوها

دکترکامبیز مهدیزاده - مستند رخساره زمین: هرمز، جزیره رنگ ها

دکترکامبیز مهدیزاده - مستند رخساره زمین: هرمز، جزیره رنگ ها

مصاحبه دکتر کامبیز مهدی زاده در ثبت نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس

مصاحبه دکتر کامبیز مهدی زاده در ثبت نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس

گفتگو دکتر کامبیز مهدی زاده با شبکه خبر در رابطه با دریاچه ارومیه

گفتگو دکتر کامبیز مهدی زاده با شبکه خبر در رابطه با دریاچه ارومیه

صفحه 1 از 1