دیدار صمیمی دکتر مهدی زاده با حضرات آیات مراجع تقلید در قم

سه شنبه 29 مرداد

دیدار صمیمی دکتر مهدی زاده با حجت الاسلام سید جواد شهرستانی نماینده تام الاختیار مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی و آیات عظام جعفر سبحانی، جوادی آملی، نوری همدانی، علوی بروجردی و علوی گرگانی.

دیدار صمیمی دکتر مهدی زاده با حجت الاسلام سید جواد شهرستانی نماینده تام الاختیار مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی و آیات عظام جعفر سبحانی، جوادی آملی، نوری همدانی، علوی بروجردی و علوی گرگانی.